از گذشته تا کنون در سراسر دنیا، مقام مادر به سبب بخشیدن حیات به بشریت و تربیت و پرورش کودکان مورد احترام بوده است.

این ارزش و احترام در فرهنگ بومی سرزمین خودمان نیز پیداست.

در ایران باستان، جایگاه زنان ارج و قرب زیادی داشته است.

اما زمانی که فرزندی به دنیا می آید و زن به جایگاه ارزشمند مادری دست می یابد، ارزش و احترام والاتری نصیب او می شود.

در دوران کهن، ایرانیان مادر را به عنوان موجودی منزه و مقدس می دانستند.

این مسئله در افسانه ها و تاریخی که از آن زمان به جا مانده است،مشهود است.

در دیگر کشور های جهان نیز این جایگاه را به روش های گوناگون گرامی می دارند.

 به همین دلیل در طول تاریخ، در اکثر کشور ها روزی به عنوان روز مادر در نظر گرفته شده است.

تاریخ روز مادر سال 99

تاریخ روز مادر سال 99 در تقویم شمسی برابر است با : چهارشنبه 15 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی

تاریخ روز مادر سال 99 در تقویم قمری برابر است با : چهارشنبه 20 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری

تاریخ روز مادر سال 99 در تقویم میلادی برابر است با : چهارشنبه 3 فوریه سال 2021 میلادی

روز زن در ایران باستان

تاریخچه روز مادر در ایران

روز مادر در ایران باستان

از گذشته روز 5 اسفند به عنوان روز مادر در ایران جشن گرفته می شد.

در کتاب هایی همچون شاهنامه ی فردوسی، شرف نامه از نظامی گنجوی و التفهیم و آثار الباقیه از ابوریحان بیرونی هم این مسئله عنوان شده است.

در این کتاب ها آمده است که روز مادر و روز زن همزمان با جشن اسفندگان در پنجم اسفند ماه بوده است.

دلیل این نامگذاری این بوده است که اسفند یکی از فروزه های اهورا مزدا است.

همچنین در اوستا نام یکی از ایزدبانوی زنان است که نگهبان زمین وباروری است و نماد پرستش و فروتنی است.

روز مادر در دوران پهلوی

در طی سال های 1339 تا 1357، تاریخ روز مادر 25 آذر ماه مصادف با سالروز تاسیس کانون حمایت از مادران و نوزادان بود.

این کانون در سال 1319 به فرمان محمدرضا شاه تاسیس و فعالیت هایی برای تکریم مادران و آسان تر شدن فرزند داری انجام می شد.

علت انتخاب این تاریخ، سالروز تولد فریده دیبا، مادر فرح دیبا همسر شاه بود.

روز مادر
روز مادر در حال حاضر

امروزه 20 جمادی الثانی روز تولد حضرت فاطمه (س)، به عنوان روز مادر جشن گرفته می شود.

از آنجایی که این تاریخ متعلق به تقویم قمری است، هر سال این روز در تقویم شمسی در تاریخ دیگری قرار می گیرد.

مجموعه پاسارگاد پلاست ایرانیان، سالروز تولد حضرت فاطمه (س) و روز مادر را خدمت همه ی هموطنان عزیز تبریک عرض می نماید.